با عرض سلام خدمت دوستان میخوام براتون


اول روی گزینه Start در پایین DeskTop زده وگزینه Run راانتخاب كرده این نوشته را تایپ كرده(system.ini)را زده و كزینه ok را انتخاب كرده بعد از باز شدن پنجره جدید موارد زیر را كپی كرده :

for 16-bit app support;

[drivers]

Wave=mmdrv.dll

timer=timer.drv

[mci]

[driver32]

 [386enh]

Com0@00 Irq0000@0 Buffer=1024

@ number = ( 3,1,4,1,5,9)

@ letters = ( " this", " is ", "a" , "test" )

$word , $ anther - word - ) = ( " one " , "two" )

woafont=dosapp.FON]

woafont=dosapp.FON

EGA80WOA.FON=EGA80850.FON

EGA40WOA.FON=EGA40850.FON

CGA80WOA.FON=CGA80850.FON

CGA40WOA.FON=CGA40850.FON


و بعد روی علامت خروج یا ضربدر كلیك كرده و گزینه Yes را انتخاب میكنید .

تهیه كننده : حسین زارعی